Wat is stof

Definitie

Stof is een verzameling van kleine (vaak >0.5mm) ongewenste deeltjes droge materie.

Vaak komt stof voor op een drager: zoals haartje, pluisjes, ... deze zijn per definitie geen onderdeel van het stof, doch worden zij in de volksmond vaak onder deze term veralgemeend.

Soorten stof

Afhankelijk van de omgeving en de grootste fractie van het stof, kan men verschillende soorten stof onderscheiden zoals huisstof, meelstof, pollen, poeders, enz. De samenstelling van het stof is heel sterk afhankelijk van de herkomst en dus zijn milieu.

Daar stof uit kleine partikels bestaat is transport vrij eenvoudig en sterk afhankelijk van bvb luchtstromen.

Stof als warmteisolator

Korte inleiding over warmte

Warmte is een vorm van energie. Het is de energie als gevolg van een temperatuursverschil tussen 2 massa's.
Men zou kunnen zeggen dat de warmte vastgehouden worden wat betekend dat er geen overdracht is van warmere naar koudere plaatsen en getransporteerd kan worden. En men kan spreken over warmtetransport wanneer er een overdracht is van energie van warme naar koude massa.


De mate waarin een materie makkelijk warmte kan transporteren noemt met de thermische geleidingscoëfficiënt of warmtegeleidingscoëfficiënt.

Voorbeelden:

  • Meeste metalen zijn goede geleiders, denk hierbij aan een lepel in het vuur houden. ( Aluminium 237 W/m.K)
  • Stabiele lucht is een goede isolator, als voorbeeld kan je denken aan de spuw bij een gebouw als isolatie. ( Lucht 0,024 W/m.K)

Om de elektronische componenten van onze computer (die warmte produceren) een zo lang mogelijk levensduur te garanderen hebben we er dus baat bij zoveel mogelijk isolatoren te vermijden en een voor een goede geleiding en transport van de warmte te zorgen.

Stof is een goede isolator voor warmteoverdracht om twee redenen

De partikels waaruit stof bestaan hebben veelal aan lage warmtegeleidingscoëfficiënt. Dit betekent dat warmte moeilijk wordt getransporteerd wordt. Tevens wordt een groot deel van het volume ingenomen door lucht.

Het aanwezig zijn van stof zorgt voor een stabilisatie van de aangrenzend luchtlaag. Waardoor een dunne laag lucht rond het af te koelen voorwerp opwarmt. Gezien lucht geen goede geleider is, zal hier een plaatselijke toename zijn van de temperatuur.
Aangezien hierdoor het temperatuursverschil tussen het te koelen massa en de aangrenzende luchtlaag verminderd zal de neiging om warmte af te geven ook dalen. Bestofte delen houden aldus meer warmte vast.