Interne reiniging van een PC

Stof en vervuiling zijn de grote boosdoeners bij computers.

Enkele voorbeeld:

Het niet onderhouden van een computer leidt vroeg of laat tot problemen die hiervan het gevolg zijn. Om uw computer te beschermen tegen deze boosdoeners, is het regelmatig intern reiniging aan te raden.

 

Procedure: inwendig schoonmaken van een computer

voorbereiding

  • In overleg met de gebruiker wordt de desktop volledig uitgeschakeld, om verlies of beschadiging van programma's en gegevens te vermijden, alsook voor de veiligheid van de persoon die instaat voor de computerreiniging.
  • De desktop wordt geopend langs een zijde.

Reiniging

  • Met een ESD-veilige stofzuiger die voor de nodige zuig- en blaaskracht zorgt, wordt de computer intern stofvrij gemaakt.
  • Er wordt extra aandacht gegeven aan de ventilatoren en de bedrading tijdens het verwijderen van de stofdeeltjes.

Nazorg

  • Na het reinigen wordt de desktop opnieuw aangesloten.
  • Er wordt aan de gebruiker gevraagd om de computer op te starten en een controle uit te voeren.

Hierna wordt de procedure verder gezet met het extern reinigen van de computer.