Elektronica en elektrische ontladingen

ESD veroorzaakt schade bij elektronica

Wanneer de hoge elektrische spanning van een ESD (die enkele duizenden tot soms wel tienduizenden Volts kan bedragen) zich met extreem hoge snelheid door een elektronisch component verplaatst, worden de geleidende materialen in het component kortstondig zeer sterk opgewarmd, vergelijkbaar met de draad van een gloeilamp. De miniscule onderdelen binnenin het component zijn niet op dergelijke hoge temperaturen berekend en kunnen hierdoor gemakkelijk doorbranden of, op z'n minst, sterk beschadigd raken. Het resultaat is dat het component soms direct niet meer functioneert of, wat vaker voorkomt, in eerste instantie nog wel werkt, maar na relatief korte tijd alsnog de geest geeft.

Berekeningen hebben aangetoond dat verreweg de meeste schade aan elektronische componenten zijn oorzaak vindt in ontladingen van statische elektriciteit. Het is dan ook niet voor niets dat de elektronische industrie tegenwoordig vergaande maatregelen treft om dergelijke ontladingen te voorkomen en dus ESD-veilig te werken.

ESD lijkt ongevaarlijk, maar kan grote schade veroorzaken aan elektronische componenten.

  • Om het te voelen is 3500 volt of meer nodig.
  • Om het te horen is 4500 volt of meer nodig.
  • Om de vonk te zien is 5000 volt of meer nodig.